Loading

4HAND jest autoryzowanym sprzedawcą oraz ekspertem w montażu polskiego systemu Ciepłej Belki Montażowej Marbet.

4HAND

Ciepła belka – szczelny montaż dla budownictwa energooszczędnego

Od 2021 roku znacznie wzrosły wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w budynkach mieszkalnych.

Ciepła Belka Montażowa (CBM) Marbet to najlepszy sposób na szczelny montaż okien, odpowiadający najwyższym wymaganiom inwestorów.

Montaż w warstwie docieplenia budynku (stolarka zamontowana poza licem muru) to wywodzący się z budownictwa pasywnego sposób montażu pozwalający maksymalnie ograniczyć wartości liniowych mostków termicznych.

Odpowiednia jakość ciepłego montażu w prosty sposób pozwala na ograniczenie strat ciepła i uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach utrzymania budynku!

Kompleksowe rozwiązanie

CBM to termoizolacyjna rama nośna – nowe wysunięte ościeże, trwale łącząca ramy stolarki okiennej z istniejącym
murem.

Dodatkowo w przypadku muru dwuwarstwowego spełni wymogi NRO (Nierozprzestrzenianie się Ognia od Zewnątrz).

CBM pozwala na utrzymanie doskonałych parametrów stolarki i gwarantuje szczelny i ciepły montaż na lata.

Bezpieczny system

CBM to system stalowych wsporników nośnych i materiałów uzupełniających pracujących sprężyście, zapewniający osiągnięcie najwyższych parametrów – klas w zakresie wytrzymałości, szczelności i termiki połączeń.

System znacząco ogranicza ryzyko występowania zawilgoceń oraz zagrzybień w obrębie okna oraz eliminuje zjawisko przemarzania. Ma to znaczący wpływa na komfort użytkowania oraz zdrowie mieszkańców.

Prosty w montażu

System pozwalający zniwelować nierówności murów czy krzywizny ścian, zawiera szereg usprawnień ułatwiających montaż – na zasadzie „budowania z klocków”.

Dzięki zastosowaniu systemu CBM, w warstwie docieplenia możemy zamontować każdy rodzaj stolarki – PVC, aluminium, drewno – począwszy od okien, przez drzwi, okna balkonowe aż po największe drzwi przesuwne HST.

Oszczędny i trwały na lata

CBM to ciepły i szczelny montaż pozwalający na ograniczenie strat ciepła i uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach utrzymania budynku – rozwiązanie potwierdzone badaniami starzeniowymi.

To jedyny system na rynku posiadający dwie Krajowe Oceny Techniczne ITB oraz certyfikat Passive House Institute w Darmstadt (Instytut Budownictwa Pasywnego), które gwarantują bezpieczeństwo stosowania i osiągnięcie parametrów wymaganych w budownictwie pasywnym.

4HAND

Charakterystyka systemu CBM

 • Możliwość architektonicznego wysunięcia stolarki do 20 cm od lica muru nośnego (design, efektywniejsze wykorzystanie energii słonecznej oraz lepsze doświetlenie obiektu)
 • Nośność obliczeniowa nawet 600 kgf/mb (montaż w nośnym podłożu muru lub fundamentu, łączna nośność 4 belek CBM o długości 25 cm każda z nośnością jednostkową powyżej 150 kgf/szt.)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,032 [W/mK] (najkorzystniejszy przebieg izoterm na styku rama-mur)
 • Współczynnik temperaturowy fRsi z zakresem osiągniętych wyników obliczeniowych z ocen ITB w przedziale
  • 0,86 ≤ fRsi ≤ 0,93 właściwych dla temperatury powietrza zewnętrznego – 20°
  • 0,72 ≤ fRsi min. wartość współczynnika wg Roz. MIiB w sprawie „Warunków
   tech…”
 • Współczynnik infiltracji powietrza 0,03 < a < 0,05 [m3/(mhdaPa2/3)]
  (wyniki infiltracji powietrza potwierdzone w ITB po cyklach starzeniowych; termicznych i zmęczeniowych)

  • przy wymaganiach normowych wg. PN-EN12114:2003 na poziomie a < 0,3 [m3/(mhdaPa2/3)]
  • przy wymaganiach dla domów pasywnych na poziomie a < 0,1 [m3/(mhdaPa2/3)]
 • Wytrzymałość mechaniczna na działanie siły pionowej (racking) – KLASA 4 (800N) [to jest ok. ~80 kgf]
 • Wytrzymałość mechaniczna na skręcanie statyczne – KLASA 4 (350N) [~35 kgf]
 • Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie „bezpieczeństwa” P3 – odporność na ciśnienie prędkości wiatru 3000 Pa [300 gkf/m2] (co odpowiada przejściu huraganu dewastującego, wiejącego z prędkością powyżej 250 km/h)
 • Wodoszczelność (odporność na oddziaływanie wody opadowej) – KLASA 9A (600 Pa) [~60kgf/m2]
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – Klasa E – reakcja na ogień
 • Klasyfikacja ogniowa NRO (system nierozprzestrzeniający ognia od zewnątrz – wymóg w obiektach użyteczności publicznej

Szczegółowe informacje o systemie CBM do pobrania.